Φωτοαφήγηση

Fri Feb 19 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Όπως γνωρίζετε, εδώ και χρόνια το Σχολείο μας υλοποιεί το τετράμηνο
πολιτιστικό του πρόγραμμα που περιλαμβάνει πολλές δράσεις.