Ενημέρωση Γονέων

Fri Jan 01 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Το Σχολείο μας είχε ολοκληρώσει τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα είχατε τη δυνατότητα να ορίσετε ημέρα και ώρα τηλεφωνικής επικοινωνίας
/ενημέρωσης με το σύνολο των εκπαιδευτικών του Σχολείου.