Εγγραφές 2021

Thu Feb 25 2021 19:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Οι αιτήσεις εγγραφών των μαθητών της Α΄ τάξης (οι γεννηθέντες το 2015) σύμφωνα με τις
διατάξεις της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.6/22511/Δ1/25-2-2021 θα
πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 19 Μαρτίου 2021