Βαθμολογίες

Fri Jan 01 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Εντός των επόμενων ημερών ολοκληρώνεται η κατάθεση της βαθμολογίας Α’ τριμήνου. Σε μεταγενέστερο χρόνο θα αποφασιστεί ο τρόπος αποστολής των βαθμολογιών στον κάθε μαθητή/μαθήτρια.