Ανακοίνωση Μαρτίου

Tue Mar 02 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρούνται αρκετά προβλήματα
στις συνδέσεις της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.