ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΓΟΝΕΩΝ.jpg

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

 Ενημέρωση Γονέων

 

Το Σχολείο μας είχε ολοκληρώσει τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα είχατε τη δυνατότητα να ορίσετε ημέρα και ώρα τηλεφωνικής επικοινωνίας

/ενημέρωσης με το σύνολο των εκπαιδευτικών του Σχολείου. Δυστυχώς, τα νέα δεδομένα δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε χρήση της νέας αυτής εφαρμογής.

Ωστόσο αποφασίστηκε να έχετε δεκάλεπτη τηλε-ενημέρωση με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων. Με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς θα σας δοθεί η δυνατότητα να επικοινωνήσετε μετά τις γιορτές.