βαθμολογιες.jpg

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

 Βαθμολογία

 

Εντός των επόμενων ημερών ολοκληρώνεται η κατάθεση της βαθμολογίας Α’ τριμήνου. Σε μεταγενέστερο χρόνο θα αποφασιστεί ο τρόπος αποστολής των βαθμολογιών στον κάθε μαθητή/μαθήτρια.

Learn More